Familjen Langenskiöld

Historia och medlemskap

Släkten Langenskiöld adlades år 1772. Idag bor medlemmarna primärt i Sverige, Finland, Schweiz och Frankrike och sammanträder var fjärde år. Berättelser, dokument, foton och filmer från familjen finns att tillgå för inbjudna medlemmar till en privat grupp. För frågor till föreningen kontakta info@langenskiold.com.